Imam 32 godine i rođena sam u Rijeci. Uživam čitati okultne knjige, zanima me psihologija i volim pomagati ljudima.

Astrologiju sam počela proučavati prije 8  godina a neke od knjiga koje su me uvele u astrološke vode bile su:
Marion March & Joan McEver Astrologija I – Osnovna načela, Astrologija II – Matematičke metode i tehnike tumačenja, Astrologija III – Analiziranje horoskopa, Astrologija IV – Proricanje budućnosti, Mile Dupor (naravno;) Ne verujte – proverite, Reinhold Ebertin Tranziti, Nikola Stojanović Tajne egzaktne astrologije, Predrag Petković Beskrajno putovanje duše – Karmička astrologija itd.

Prakticiram modernu astrologiju i bavim se tumačenjem natalne karte, sinastrije i prediktivne astrologije uz dodatnu pomoć tarota.

NAPOMENA:

uvijek je potrebno navesti datum, godinu, grad i TOČNO vrijeme rođenja jer bez tih podataka ne mogu analizirati natalnu kartu.Prilikom naručivanja dostavite svoje ispravne podatke jer astrolog ne snosi odgovornost u slučaju Vaše greške niti preuzima obavezu ponovne izrade horoskopa ukoliko dostavite pogrešne podatke!

Potrebno je da navedete pozadinu pitanja. Navedite najbitnije detalje.
Dobivene informacije koriste se na vlastitu odgovornost. Ne postoje znanstveni dokazi o djelovanju tehnika proricanja. Savjeti služe samo kao smjernice kako bi klijent dobio određene informacije pomoću kojih može bolje razumjeti svoje stanje.

Maloljetnicima ne odgovaram na pitanja.
Ne odgovaram na pitanja za treće osobe.
Poštujem Vašu privatnost i osobni podaci biti će dostupni samo meni.

Ukoliko trebate neku informaciju, slobodno me kontaktirajte.

Poruke uvredljivog ili prijetećeg karaktera bit će proslijeđene nadležnim organima.

 

Sve astrološke analize radim pisanim putem i šaljem na Vaš e-mail. Nakon čitanja slobodno mi se obratite za sve nedoumice i dodatna pitanja.

Plaćanje astrološke analize je neposredno prije slanja a način uplate je na žiro račun u banci ili  preko PayPal-a .

CIJENA:

Izrada i tumačenje natalne karte – cijena 100 kn (13 euro – 14 $)

Karta – cca. 10 stranica  teksta tumačenja natalne karte
plus odgovori na 3 konkretna pitanja koja Vas zanimaju.

**************************************************

Izrada i tumačenje sinastrije- cijena 100 kn (13 euro – 14 $)

2-3 stranice teksta.

**************************************************

Izrada i tumačenje solarnog horoskopa- cijena 75 kn (10 euro – 11 $)

Opća analiza horoskopa za trenutnu godinu (Solarni horoskop – godina se računa od rođendana osobe), 2 do 3 stranice teksta, tumačenje za ljubav i posao.

**************************************************
ROK IZRADE OD DANA NARUDŽBE : 5 dana

**************************************************

KONTAKT:  e-mail: astropolis4@gmail.com

facebook: Astro Polis

**************************************************

Natalna astrologija – bavi se proučavanjem planetarnih utjecaja na pojedinca, njegovih životnih smjernica i opisom svih životnih područja. Bazira se na položaju planeta u trenutku rođenja. Kako se ascendent pomiče za stupanj svake četiri minute, tako u svakom tom pomaku dobivamo malo drugačiji raspored horoskopa, koji zna napraviti velike razlike u osobinama i životnim putevima.

Sinastrija – bavi se usporedbom planetarnih odnosa između dvije osobe, a može se napraviti na bilo kojoj razini odnosa – ljubavni, poslovni, prijateljski, roditeljski, obiteljski… Važno je naglasiti kakvu vrstu odnosa želite da vam se razradi pa ćete dobiti kompletan uvid u traženi odnos, dobre i loše strane tog odnosa, kao i moguće smjernice kako prevladati razne poteškoće i izbjeći ili bar ublažiti napetosti.

Prediktivna astrologija – bavi se raznim metodama previđanja događaja u budućnosti. Ovisno od astrologa do astrologa koriste se tehnike tranzita, solarnih horoskopa, progresija, direkcija, lunarnih horoskopa i možda još poneka manje korištena tehnika. Da bi mogli razumjeti o čemu se tu radi, morate uvijek imati u vidu da nije u pitanju klasično predviđanje budućnosti – astrologija NIJE vidovitost i ne služi proricanju, njena prvenstvena namjera je usmjeravanje i ukazivanje na određene potencijale koje osoba može iskoristiti i periode kada treba biti više na oprezu. Ono što se pokazuje kao mogućnost u astrologiji, vi možete i ne morate iskoristiti, možete neke stvari ublažiti ili preusmjeriti. Glavni cilj je postići rad na sebi i iskoristiti sve planetarne utjecaje na najbolji mogući način. Ne znači da ćemo u tome uvijek biti uspješni, ali što više se razvijamo duhovno, psihološki, balansiramo svijest i podsvijest, veća je mogućnost iskoristivosti blagodati astrologije.

Tarot– nam služi za dobivanje uvida u samog sebe, razumijevanje događaja i ljudi koji nas okružuju. Ime tarot potječe od francuskog naziva za europske špilove karata koje su nastale krajem 14. stoljeća / početkom 15.stoljeća, a koje se sastoje od 78 tarot karata s vizualnim likovima, i koje predstavljaju sile koje utječu na naš život. Pod time se misli na sve osjećaje, pojave, ideje, probleme koji sačinjavaju svakodnevni ljudski život. Osim toga, tarot karte prepune su simbola koji su jezik nesvjesnog koji nam pak otvara skrivene odaje našega bića i ukazuje na stvari koje mi sami ne bi uočili.

Tarot špil dijelimo na Veliku arkanu koja se sastoji od 22 tarot karte i Malu arkanu koja se sastoji od 56 tarot karata.
Tarot karte Velike arkane

Simbolički reflektiraju naš razvoj osobnosti i nas same. Svaka od tih karata prikazuje određenu fazu ljudskog iskustva kroz život, te fazu razvoja duha. Možemo reći da su one najvažnije tarot karte garniture jer utjelovljuju arhetipska značenja i nude velik broj psiholoških asocijacija.
Tarot karte Male arkane

Predstavljaju svakodnevna događanja, govore o ljudima, pojavama i situacijama, te ih dijelimo u 4 grupe ( štapovi, mačevi, pehari i novčići ), od kojih se svaka grupa sastoji od 10 brojčanih karata ( od asa do desetke ) i 4 dvorske tarot karte ( kralj, kraljica, vitez i paž – u Crowleyevom špilu princeza ).

Vrlo je važno da se pri upotrebi tarota, tj.proricanja koriste i Velika i Mala arkana kako bi se dobila što kvalitetnija i potpunija slika situacije koja potom omogućava ispravno čitanje. Osim toga, tarot je povezan i sa astrologijom, tako da svaka karta nosi energiju određenog planeta i znaka ili kombinacije toga dvoje, a kako su tarot karte numerirane, također nose i energiju broja kojim su označene. Isto tako, pri čitanju je vrlo korisno znati vlastito vrijeme rođenja, kako bi čitač dobio potpuniju sliku o vama i vašoj osobnosti.

Za kraj jedan savjet:

U svakom trenutku života pred nama se nalazi više opcija. Ponekad su neke od njih neugodne, a posljedice teške pa kažemo da “nismo imali izbora”. Alternativa uvijek postoji ali je pitanje naše spremnosti da li ćemo je prihvatiti i preuzeti odgovornost za naše odluke i akcije.

*****************************************************************************************************

I’m 32 years old, I was born in Rijeka. I enjoy to read occult books, I’m interested in psychology and I love to help people.

I started studying astrology 8 years ago.

Practicing modern astrology and doing interpretation charts- natal charts, synastry and predictive astrology with the additional help of tarot.

NOTE:

It is always necessary to specify the date, year, city and exact time of birth, because without them I can not analyze Your natal chart. If You give me false information I don’t need to do Your natal chart again!

It is necessary to specify the background questions. Identify the most important details.
The resulting information is used at your own risk. There is no scientific evidence about the activities of divination techniques. Tips are only guidelines to help the client get certain information by which one can better understand their condition.

Only for 18 +.

I do not answer questions for the third person.

I respect Your privacy and personal information will only be available to me.

If you need any information, please contact me.

Messages abusive or threatening nature will be forwarded to the competent authorities.

All astrology reports  I am sending to Your e-mail.  After reading, feel free to contact me for all doubts and questions. Payment method is on the bank account or through PayPal.

PRICE:

Creating and interpreting charts – price 13 euro or 14 $

– 10 pages of text about your natal chart
– In response to three specific questions that interest You.

**************************************************

Creating and interpreting synastry- price 13 euro or 14 $

2-3 pages of text.

**************************************************

Interpretation of solar horoscope- price 10 euro or 11 $

The general analysis of the horoscope for the current year , 2 to 3 pages of text, interpretation of love and work.

**************************************************
Your order will be done for max: 5 days

**************************************************

CONTACT: E-mail: astropolis4@gmail.com

facebook: Astro Polis