– S vašim upitima, prijedlozima i člancima javljajte se na našu adresu astropolis4@gmail.com.